Zoeken

Het Talige Brein

Categorie

overig

Onwillekeurige oordelen: Wat vinden we nu echt van regionale accenten?

Denk er eens over na – geen zorgen, ik oordeel niet – of jij mensen beoordeelt op basis van hun dialect, en dan specifiek het accent dat hierbij hoort, oftewel hun regionale accent. Waarschijnlijk denk je van niet, en de meeste mensen zullen dit ook niet bewust doen. Echter gebeurt het stiekem wel. Denk er nog eens over na: misschien vind je iemand met een Limburgs accent wel gezellig klinken, of iemand met een Gronings accent een beetje stug. Als dit zo is, dan ben je niet de enige.

Doorgaan met het lezen van “Onwillekeurige oordelen: Wat vinden we nu echt van regionale accenten?”

What do we really think about regional accents?

Do you think you judge people on the basis of their dialect, and, more specifically, their regional accent1? Don’t worry I won’t judge! You probably think you don’t. However, subconsciously, you very well might! Think about it: maybe you think someone with a Limburgs (a Southern province in the Netherlands) accent sounds very hospitable or someone with a Gronings (a Northern province in the Netherlands) accent seems kind of surly. If that’s the case, you’re not the only one

Doorgaan met het lezen van “What do we really think about regional accents?”

Spreker in het theater van Milete

Op dinsdag 30 augustus 2022 had ik het voorrecht in het imposante theater van Milete bij ondergaande zon een lezing te mogen geven over het belang van Anaximander van Milete voor de opkomst van het wetenschappelijk denken. Toehoorders waren geïnteresseerde academici uit Nederland en een archeologe uit Turkije, verbonden aan de Universiteit van Oxford. Een in het Nederlands geschreven verslag van de lezing volgt hieronder. De lezing was in het Engels.

Doorgaan met het lezen van “Spreker in het theater van Milete”

Waarom kunnen chimpansees niet praten zoals mensen?

Chimpansees zijn onze meest naaste verwanten, maar terwijl wij vlotte gesprekspartners zijn praten zij helemaal niet. Wat is eigenlijk de evolutionaire oorzaak van dit enorme verschil? Chimpansees, bonobo’s, gorilla’s en orang-oetans kunnen leren om met mensen te communiceren door middel van afbeeldingen of gebarentaal, maar de vocale geluiden die ze produceren gaan nauwelijks verder dan wat gekir en gegrom. Het is best een raadsel waarom ze geen woorden kunnen leren spreken, zelfs niet als ze vanaf hun geboorte door mensen zijn opgevoed. Ontbreekt bij chimpansees simpelweg de anatomie van het spraakkanaal dat nodig is om de juiste geluiden te produceren of hebben ze gewoon minder “neurale controle” over hun spraakkanaal?

Doorgaan met het lezen van “Waarom kunnen chimpansees niet praten zoals mensen?”

Hebben abstracte begrippen een abstracte betekenis?

In de taalwetenschappen worden woorden als “vrijheid”, “rechtvaardigheid”, en “vrede geclassificeerd als abstracte concepten omdat ze – in tegenstelling tot concrete begrippen zoals “auto” en “olifant”- niet verwijzen naar objecten in de fysieke wereld. Recente studies tonen echter aan dat abstracte concepten geworteld zijn in onze ervaring van emoties en sociale interacties en dus minder abstract zijn dan je zou denken!

Doorgaan met het lezen van “Hebben abstracte begrippen een abstracte betekenis?”

Onze hersenen zijn speciaal afgestemd op het geluid van (oorlogs)waarschuwingen

In de Griekse mythologie waren de Sirenen gevaarlijke zeenimfen die op rotsachtige eilanden leefden. Met hun betoverende liedjes lokten deze half-vogel, half-vrouwelijke wezens schepen om zich op rotsachtige kusten kapot te varen, en vervolgens doodden ze de matrozen. Ook tegenwoordig kondigen sirenes vaak vernietiging aan. Het jammerende geluid van luchtalarmsirenes in Oekraïne herinnert ons aan de onderliggende realiteit van Sireneliedjes, namelijk een ‘waarschuwing voor gevaar’. Zelfs in alle rust kunnen we openbare waarschuwingssirenes horen net zoals de sirenes die elke eerste maandag van de maand door de straten van Nederland loeien. Maar waarom zijn sirenegeluiden nu eigenlijk zo goed om gevaar aan te duiden en wat gebeurt er in de hersenen als we een alarmerend geluid horen?

Doorgaan met het lezen van “Onze hersenen zijn speciaal afgestemd op het geluid van (oorlogs)waarschuwingen”

Our brains are exclusively tuned to the sound of WARnings

In Greek mythology, the Sirens were dangerous sea-nymphs living in cliffy and rocky islands. With their enchanting songs, these half-bird half-woman creatures lured ships to wreck on rocky shores and then killed the sailors. Even today, sirens lead to nothing but destruction. The wailing sound of air-raid sirens in Ukraine reminds us of the essential reality of Siren songs ‘warning for danger’. Even in peace, we hear public warning sirens if nothing but for testing, just like the ones echoing across the streets of the Netherlands on the first Monday of every month. But why are siren sounds so efficient to signal danger and what really happens in the brain when we hear an alarming sound?

Doorgaan met het lezen van “Our brains are exclusively tuned to the sound of WARnings”

Praten met chatbots: de weg van de toekomst

Met enige melancholie denk je misschien soms aan de tijd dat bedrijven telefonisch beschikbaar waren en dat je met een echt mens kon spreken die klaar stond om je vragen te beantwoorden. Helaas, die tijden lijken voorbij. Telefoonnummers zijn steeds moeilijker te vinden of ontbreken soms helemaal. Geleidelijk aan wordt direct menselijk contact vervangen door “chatbots” die sommige bedrijven liefdevol hun “digitale collega’s” noemen. Zo gaat de Nederlandse post (PostNL) er bijvoorbeeld prat op dat hun digitale collega “Daan” met succes meer dan 160.000 vragen per maand afhandelt.

Doorgaan met het lezen van “Praten met chatbots: de weg van de toekomst”

Talking to chatbots: the way of the future

With some melancholy one thinks of the time companies could be called by phone and an actual human would be available to answer your questions. Alas, those times are over. Phone numbers are getting harder to find, or they are simply absent. Progressively, direct human contact is replaced by “chatbots” which some companies lovingly call their “digital colleagues”. The Dutch post (PostNL), for example, boasts that their digital colleague “Daan” successfully handles over 160.000 queries per month. 

Doorgaan met het lezen van “Talking to chatbots: the way of the future”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑