This is the website of the Neurobiology of Language lab at Max Planck Institute for Psycholinguistics, led by prof. Peter Hagoort. The lab is dedicated to increasing our understanding of how the brain processes language, and consists of a wide variety of researchers. The lab is centered in Nijmegen on the Radboud University Campus and is divided across the Max Planck Institute and the Donders Centre for Brain and Cognition.

On this website, we frequently post short articles about interesting research around language and the brain, aimed at a non-scientific audience. All lab members, junior to senior, are invited to post. Follow us on Twitter to hear about our latest post! The organization of this blog and its content falls in the hands of a few individuals.

Eleanor Huizeling is the chief editor of the blog and the driving force behind the website together with Alessio Quaresima. They ensure new content is created every month, perform editorial work and make it possible for this space to grow!
Hanna Gauvin is a co-editor and is involved in translating articles together with Cas Coopmans, they also provide useful feedback for the editorial work. Until recently, Carolin Lorenz proofread the articles for a non-scientific audience.Since Carolin has left the department this position is open. Let us know if you are interested in taking on this role!

MPI for Psycholinguistics | Max-Planck-Gesellschaft

Informatie

Dit is de website van het Neurobiologie van Taal lab van het Max Planck Instituut voor psycholingiustiek, dat wordt geleid door prof. Peter Hagoort. Het lab doet onderzoek naar hoe de hersenen taal verwerken, en bestaat uit een diverse groep onderzoekers. Het lab staat in Nijmegen op de campus van de Radboud Universiteit en is verdeeld over het Max Planck Instituut en het Donders Center voor Brein en Cognitie. 

Op deze website plaatsen we regelmatig korte artikelen die gaan over onderzoek naar taal en het brein, gericht op een niet wetenschappelijk publiek. Alle medewerkers van het lab, junior en senior, zijn uitgenodigd om bij te dragen. Volg ons op Twitter om op de hoogte te zijn van onze laatste berichten!De organisatie van het blog is in de handen van een paar individuen.

Eleanor Huizeling is de hoofdredacteur van de blog en de drijvende kracht achter de website samen met Alessio Quaresima. Zij zorgen ervoor dat er maandelijks nieuwe bijdragen zijn, vormen de redactie en maken het mogelijk dat deze ruimte groeit.Hanna Gauvin is co-redacteur en verzorgt bij de vertalingen samen met Cas Coopmans. Daarnaast geven zij ook feedback op het redactionele werk. Carolin Lorenz proefleest de artikelen voor een niet-wetenschappelijk publiek.Sinds Carolin de afdeling heeft verlaten is deze positie open. Laat het ons weten als je geïnteresseerd bent om deze rol op je te nemen!