Zoeken

Het Talige Brein

Auteur

R. Terporten

In je Brein zit een Sorteermachine

De meest recente revolutie in artificële intelligentie heeft de wereld betoverd. Indrukwekkende toepassingen als Google Translate en het herkennen van objecten op foto’s worden inmiddels dagelijks gebruikt en werken door de in kunstmatige intelligentie: artificële neurale netwerken. Dat artificële neurale netwerken objecten kunnen herkennen heeft met name indruk gemaakt op neurowetenschappers die werken aan hoe wij zien. Zij denken dat met behulp van deze op de hersenen gebaseerde kunstmatige intelligentie we meer kunnen leren over hoe wij met onze hersenen hetzelfde kunnen. De vraag is dus: hoe weten artificële neurale netwerken nou dat op een plaatje bijvoorbeeld een hond staat? En wat zegt dat eigenlijk over het talige brein? Lees verder

Advertenties

The Origins of Language: From Nothing to Something [EN]

All animals communicate: Birds sing, insects release chemicals, monkeys produce alarm calls, honeybees dance, dolphins whistles, etc. in order to share information with the other members of their species. We, humans, use language, which is distinct and unique from all other ways of communication in that we manage to express unlimited number of thoughts using unlimited number of sentences. Our ability to express specificity in meaning and flexibility to use language in novel situations are the hallmarks of our communication. Read on

De oorsprong van een taal: van niets naar iets

Alle dieren communiceren met elkaar: Vogels fluiten, insecten stoten bepaalde stofjes uit, apen produceren klanken, bijen dansen, dolfijnen fluiten, om informatie met andere soortgenoten te kunnen delen. Wij, de mens, gebruiken taal, en dit systeem is anders dan alle andere vormen van communicatie, omdat het mogelijk is om een oneindig aantal gedachten uit te drukken in een oneindig aantal zinnen. De vaardigheid om hele specifieke betekenissen in woorden om te zetten, en de flexibiliteit om taal in nieuwe situaties te gebruiken, zijn de belangrijkste kenmerken van onze vorm van communiceren. Lees verder

Een pratend brein op een petrischaaltje

Wist je dat er in je klas op de basisschool een of twee kinderen zaten met een genetische taalafwijking? Dit zou in ieder geval statistisch zo kunnen zijn: 1 op de 20 basisschoolkinderen hebben ernstige problemen met dagelijks taalgebruik. Deze aandoening wordt ook wel ESM (Ernstige spraak- en taalmoeilijkheden) genoemd. Veel kinderen kunnen hiervoor behandeld worden en daarna normale taalvaardigheden ontwikkelen, dus je hebt het misschien niet eens gemerkt. Maar om ESM goed te kunnen behandelen en daarmee het leven van deze kinderen te verbeteren, moeten wetenschappers de oorzaak ervan begrijpen. Lees verder

Ons brein doet het allemaal!

Veel mensen weten dat wetenschappers onze hersenactiviteit kunnen meten tijdens een experiment, en dat artsen afbeeldingen kunnen maken van ons brein om bijvoorbeeld een tumor op aan te wijzen. Als wetenschappers je vragen om naar een knipperend licht te kijken terwijl je hersenactiviteit wordt gemeten, dan zien ze activiteit in een hersengebied dat (niet geheel verrassend) de “visuele cortex” genoemd wordt. Als je naar geluiden luistert, zien ze hersenactiviteit in een gebied dat de “auditieve cortex” heet. Lees meer

Over sprekende auto’s, communicerende marsmannetjes en breintaal

Tekst van Verstegen & Stigter

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. Taal kan leiden tot beter begrip of juist verwarring veroorzaken. Met taal benoemen, duiden en structureren we de wereld om ons heen. Door middel van taal proberen wij ons met elkaar te verstaan.
In de mini-serie ‘Taal in het Paradijs’ bespreken drie taalwetenschappers taal op verschillende niveaus: structuur, brein en communicatie. Lees verder

Betekenis in het brein

In de bekende roman Alice in Wonderland heeft het eivormig personage Humpty Dumpty veel moeite om met Alice te communiceren omdat hij de betekenis van woorden naar eigen inzicht vervormt. ‘Wanneer ik een woord gebruik’, zegt Humpty Dumpty hooghartig, ‘dan betekent het enkel wat ik wil dat het betekent – niets meer en niets minder.’ Lees verder

Liplezen doen we allemaal!

Elkaar verstaan is niet altijd even gemakkelijk, vooral als er veel achtergrondlawaai is. Toch slagen we er vaak wel in elkaar moeiteloos te verstaan, met name als je je gesprekspartner aankijkt. Dit omdat we allemaal een beetje liplezen. Lees verder

Virtual Reality revolutie – ook binnen het taalonderzoek!

Geschreven door: David Peeters

Virtual Reality is hot en biedt schier onbegrensde mogelijkheden binnen bijna ieder domein van de samenleving. Ook binnen het taal- en hersenonderzoek is een virtual reality revolutie gaande. Lees verder

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑