Zoeken

Het Talige Brein

Auteur

Het Talige Brein

Autisme: meer dan alleen een taalachterstand

AutistischeI kinderen laten vaak een achterstand zien in hun taalontwikkeling1. Dit is een van de redenen dat ouders zich afvragen of hun kind extra ondersteuning op school nodig heeft. Sommige autistische mensen, rond de 30%, zijn niet in staat om verbaal te communiceren2, ook niet als ze volwassen zijn. Betekent dit dat hun taalvermogen hen onderscheidt van niet-autistische mensen?

Doorgaan met het lezen van “Autisme: meer dan alleen een taalachterstand”

Autism: more than just a language delay

AutisticI children frequently show a delay in their language development1. It is, among other signs, one of the things that gets parents wondering whether their child might need additional educational support. Some autistic people, around 30%, are not able to communicate verbally2 even in adulthood. Does this mean that their language system differentiates them from non-autistic people? 

Doorgaan met het lezen van “Autism: more than just a language delay”

Onwillekeurige oordelen: Wat vinden we nu echt van regionale accenten?

Denk er eens over na – geen zorgen, ik oordeel niet – of jij mensen beoordeelt op basis van hun dialect, en dan specifiek het accent dat hierbij hoort, oftewel hun regionale accent. Waarschijnlijk denk je van niet, en de meeste mensen zullen dit ook niet bewust doen. Echter gebeurt het stiekem wel. Denk er nog eens over na: misschien vind je iemand met een Limburgs accent wel gezellig klinken, of iemand met een Gronings accent een beetje stug. Als dit zo is, dan ben je niet de enige.

Doorgaan met het lezen van “Onwillekeurige oordelen: Wat vinden we nu echt van regionale accenten?”

What do we really think about regional accents?

Do you think you judge people on the basis of their dialect, and, more specifically, their regional accent1? Don’t worry I won’t judge! You probably think you don’t. However, subconsciously, you very well might! Think about it: maybe you think someone with a Limburgs (a Southern province in the Netherlands) accent sounds very hospitable or someone with a Gronings (a Northern province in the Netherlands) accent seems kind of surly. If that’s the case, you’re not the only one

Doorgaan met het lezen van “What do we really think about regional accents?”

Het talige brein: Het hoe en waarom van taalonderzoek

Dr. Hanna Gauvin legt uit hoe en waarom we taalonderzoek doen hier in Nijmegen.

Doorgaan met het lezen van “Het talige brein: Het hoe en waarom van taalonderzoek”

Wie zei wat? Waarom we zo veel van onze gesprekken vergeten

Is het wel eens voorgekomen dat je een gesprek had met een vriend of vriendin, en je je vervolgens realiseerde dat je je niet kon herinneren wat er was gezegd? Ons geheugen voor conversaties is niet altijd perfect. Sterker nog, we hebben de neiging om alleen de kern te onthouden van wat er is gezegd. Slechts zelden bevat ons geheugen woord-voor-woord herinneringen. Vaak onthouden we zelfs onze eigen gedachten en aannames tijdens het gesprek, alsof we ze daadwerkelijk hadden uitgesproken. Dit komt doordat er tijdens een gesprek veel gebeurt: je spreekt, luistert, kijkt naar de gebaren en uitdrukkingen van je gesprekspartner, denkt na en trekt conclusies over wat je gesprekspartner bedoelt, etc. Het is nauwelijks mogelijk alles nauwkeurig te onthouden.

Doorgaan met het lezen van “Wie zei wat? Waarom we zo veel van onze gesprekken vergeten”

Who said what? Why we forget so much of our conversations

Did you ever happen to talk about a conversation you had with a friend just to realize that you cannot quite remember all that was said? Our memory of conversations is not always perfect. In fact, we tend to remember only the gist of what was said, rarely with word-by-word memory, and we often remember our own thoughts and inferences during the conversation as if we had said them. This is because a lot is going on during a conversation: one speaks, listens, looks at the gestures and expressions of the conversation partner, thinks and makes inferences about what the partner means, etc. It’s hardly possible to remember everything accurately. 

Doorgaan met het lezen van “Who said what? Why we forget so much of our conversations”

The language brain: The how and why of language research

Dr. Hanna Gauvin explains how and why we do language research here in Nijmegen.

Doorgaan met het lezen van “The language brain: The how and why of language research”

Echolocatie en nieuwe klanken leren? Vleermuizen en mensen hebben meer gemeen dan je dacht!

Bij echolocatie maak je een geluid en luister je naar de reflectie van dit geluid om een idee te krijgen van waar jij en dingen om je heen zijn in de wereld. Veel mensen weten dat vleermuizen echolocatie gebruiken, maar wist je dat sommige mensen ook echolocatie kunnen gebruiken? En dat naast echolocatie, vleermuizen en mensen nog veel meer speciale dingen met hun stem kunnen? En hoe zit dat dan vervolgens in je brein allemaal?

Doorgaan met het lezen van “Echolocatie en nieuwe klanken leren? Vleermuizen en mensen hebben meer gemeen dan je dacht!”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑