Zoeken

Het Talige Brein

Auteur

lotteschoot

Zij zijn ons brein

Geschreven door: Peter Hagoort
Uit het boek: Machines die denken (John Brockman)
Eerder verschenen in De Correspondent

Het is heden ten dage een wijd verbreide opvatting dat het menselijk brein het orgaan is dat ons denken, ons handelen en onze emoties schraagt. Dit wordt pregnant samengevat in de titel van een boek waarvan in Nederland honderdduizenden exemplaren over de toonbank zijn gegaan: “Wij zijn ons brein”. Lees verder

Wat doen taalonderzoekers nou eigenlijk de hele dag?

Geschreven door: Monique Flecken

Wat doe jij nou op een gemiddelde werkdag?” Die vraag hoor ik als onderzoeker heel vaak van vrienden of familieleden. Of ze vragen dingen als: “Zit je de hele dag in je kantoortje in je eentje na te denken?”, “Schrijf je dan elk jaar wel 2 of 3 hele scripties?!”, “Wanneer ga je weer op je volgende snoepreisje?”, en de meest frustrerende: “Hoelang moet je nog? Je moet nu toch wel bijna afgestudeerd zijn?“. En dit is slechts een deel van het beeld dat mensen van mij en mijn werk als onderzoeker hebben. Lees verder

Reportage Virtual Reality Lab op Kennislink

De populair-wetenschappelijke website Kennislink.nl publiceerde deze week een uitgebreide reportage over het nieuwe Virtual Reality lab van het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek. Lees verder

Houdt u van verhalen? Doe mee aan een online onderzoek naar leeservaringen!

Wanneer we literatuur lezen, gaan we vaak helemaal op in het verhaal en vergeten de wereld om ons heen. Soms zijn we slechts toeschouwers van de scènes die zich ontvouwen op de pagina’s, anders leven we ons zo in dat we de gebeurtenissen door de ogen van een personage zien. Hoe ontstaan beelden in ons hoofd als we zo geabsorbeerd raken tijdens het lezen van fictie? Hoe komt het dat we ons écht de held uit het verhaal voelen? Lees verder

Interview met Gwilym Lockwood in NRC

Promovendus Gwilym Lockwood doet onderzoek naar ideofonen. Voor de NRC van afgelopen zaterdag (2/4) werd hij over zijn werk geïnterviewd.

Zelf lezen? Je vindt het interview hier!

Tak of Taak? Spraakverwerking in context

Geschreven door: Anne Kösem
Vertaald door: Lotte Schoot & Geertje van Bergen

Context heeft een sterke invloed op hoe we taal interpreteren, zoals eerder besproken in deze post op hettaligebrein.nl. Als je midden in een middeleeuws slagveld zou staan, zou je de zin  “Another one bites the dust” bijvoorbeeld anders interpreteren dan wanneer je op de speelplaats bij een kinderopvang staat, of wanneer je naar het liedje van Queen luistert. Er is echter niet alleen een effect van context op de interpretatie van wat er gezegd wordt. Lees verder

Leren lezen vereist aanpassingen aan het brein

Geschreven door: Dan Sharoh

Hoewel lees- en taalvaardigheid sterk met elkaar verbonden zijn, is onze leesvaardigheid pas veel later ontwikkeld. De mens gebruikte al veel eerder gesproken taal dan dat hij kon lezen en schrijven. Zelfs nu nog hebben maar ongeveer de helft van de talen een geschreven vorm. Dit alles suggereert al dat lezen een aangeleerde, cultureel overdraagbare vaardigheid is. Taalvaardigheid, daarentegen, is een instinctieve en geëvolueerde menselijke eigenschap. Hoe past het taalnetwerk in de hersenen zich aan zodat we kunnen lezen en schrijven? Lees verder

Hoe onze hersenen ervoor zorgen dat we meeleven met fictieve personages

Geschreven door: Franziska Hartung

Misschien herken je dit gevoel: je kijkt een film die gebaseerd is op een boek dat je een tijdje geleden hebt gelezen, maar bent teleurgesteld omdat niets eruitziet zoals je het je had voorgesteld. Wanneer we verhalen lezen, hebben veel mensen een beeld in hun hoofd van hoe personages en situaties eruit zouden zien. Lees verder

Over ditjes en datjes

Geschreven door: David Peeters

Een cruciaal aspect van het menselijk taalvermogen is dat het ons in staat stelt om te verwijzen naar de dingen en mensen in de wereld om ons heen. Dit komt niet alleen van pas wanneer je in de kantine stiekem je collega’s bespreekt (“Moet je dát kapsel zien, Frits!”), maar heeft ook al menig mensenleven gered (“Kijk uit voor die neushoorn, Henk!”). Taal komt hierin zelden alleen; het wordt vaak gecombineerd met een perfect getimede wijsbeweging. Lees verder

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑