Op 14 januari, om 10.30 verdedigt Jolien Francken, nu JolienFranckennog promovenda in het Neurobiology of Language departement en oprichter van HetTaligeBrein.nl, haar proefschrift ‘Viewing the world through language-tinted glasses: Elucidating the neural mechanisms of language-perception interactions‘.

Uit Joliens onderzoek blijkt dat taal automatisch invloed heeft op hoe we iets waarnemen, zelfs als we ons niet bewust zijn van talige informatie. Dit inzicht is bijvoorbeeld relevant voor het vluchtelingenprobleem. Politici proberen mensen te beïnvloeden door middel van het gebruik van verschillende termen om vluchtelingen mee te beschrijven. Zo noemt de PVV vluchtelingen ‘gelukszoekers’, terwijl GroenLinks vaker spreekt van ‘oorlogsslachtoffers’. Door het gebruik van deze termen laten ze ons vluchtelingen op een andere manier bekijken.

De resultaten van Joliens promotieonderzoek sluiten aan bij eerdere bevindingen die erop wijzen dat perceptie bestaat uit het actief construeren van een beeld van de buitenwereld met behulp van alle mogelijke bronnen van relevante informatie, zoals verwachtingen. Joliens onderzoek toont verder dat de integratie van talige en visuele informatie plaatsvindt in het taalsysteem in de hersenen en niet in de visuele cortex. Dit is in tegenspraak met heersende theorieën over ‘embodied cognition’ en ‘predictive coding’. Uit de bevindingen volgt dat het taalsysteem een integraal onderdeel uitmaakt van perceptie. Blijkbaar zijn de associaties tussen woorden en de dingen die ze beschrijven zo sterk, dat alles wat we zien automatisch ’vertaald’ wordt in een meer conceptuele vorm.

Meer weten? De hele thesis kun je hier dowloaden!

Wij wensen Jolien heel veel succes met haar verdediging!!