… voor de jaarlijkse conferentie van de Society for Neurobiology of Language. Daar komen onderzoekers naar taal en hersenen van over de hele wereld samen. Van onze onderzoeksgroep gaan ook een aantal onderzoekers, waaronder ik, Julia. De conferentie vindt dit jaar plaats in Chicago!

Chicago. Foto door: Daniel Schwen
Chicago. Foto door: Daniel Schwen

Dit jaar zijn er veel presentaties over experimenten waarin gebruik gemaakt wordt van technieken waarmee je de hersenen kunt stimuleren. Verschillende gebieden in het brein kunnen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door het gebruik van magnetische velden. Magnetische velden worden namelijk niet tegengehouden door de schedel, en kunnen daarom een elektrisch veld in een klein stukje van het brein creëren. Dit kan ervoor zorgen dat de hersenactiviteit in bepaalde regio’s tijdelijk wordt aangepast, wat dan weer een verbetering of een verslechtering van een bepaalde functie tot gevolg hebben (op Kennislink lees je meer over hersenstimulatie).

Ik verheug me vooral op een presentatie waarin de spreker claimt dat hij bewijs zal leveren dat hersenstimulatie gebruikt kan worden om het verwerken van zinnen te vergemakkelijken. Dit zou kunnen betekenen dat we in de toekomst, door het gebruik van breinstimulatie, tegen elkaar zouden kunnen praten met veel langere zinnen! En misschien nog wel belangrijker: hoewel de studie is gedaan met gezonde volwassenen, zou deze techniek misschien ook gebruikt kunnen worden om patiënten met taalproblemen (bijvoorbeeld patiënten met afasie of Specific Language Impairment) te kunnen helpen!

Om de kwaliteit van de conferentie te kunnen waarborgen moet je, als je een presentatie wilt geven, vooraf een korte samenvatting van je onderzoek insturen. Die samenvatting wordt dan beoordeeld door andere onderzoekers: zij bepalen uiteindelijk of je inzending wordt geaccepteerd voor een plenaire presentatie (een praatje), een posterpresentatie of dat de inzending helemaal wordt afgewezen. Dit jaar was ik een van de onderzoekers die de inzendingen mocht beoordelen. Deze zomer heb ik 12 inzendingen beoordeeld, waarvan er naar mijn mening twee uitzonderlijk goed waren. Toch zijn deze inzendingen uiteindelijk niet geselecteerd voor een plenaire presentatie, dus dat geeft me hoop dat de kwaliteit van de onderzoeken die wel geselecteerd zijn fantastisch moet zijn!

Geschreven door: Julia Uddén
Vertaald door: Lotte Schoot