De Society for Neurobiology of Language conferentie 2014 vond anderhalve week geleden plaats in Amsterdam, zoals je eerder hebt kunnen lezen op hettaligebrein.nl. Vandaag een terugblik op de conferentie door middel van interviews met deelnemende toponderzoekers en je kunt hier het openingsfilmpje bekijken!

Peter Hagoort, de organisator, heeft achteraf een goed gevoel over de conferentie: ‘Er waren excellente keynote sprekers, en ook Amsterdam liet zich van zijn zonnige zijde zien.’

Jeffrey Binder was de organisator van de vorige SNL conferentie, in San Diego, Californie, in 2013. Hij vindt dat Peter Hagoort SNL2014 geweldig heeft georganiseerd: ‘Ik denk dat dit de beste SNL conferentie tot nu toe is. De locatie [de Beurs van Berlage – JF] is geweldig. Er heerst hier een kosmopolitische, levendige sfeer die waarschijnlijk voor een heleboel taalonderzoekers een belangrijke reden was om hierheen te komen.’ Ook vindt hij de keuze voor de keynote sprekers erg goed. ‘De lezingen gaan over evolutie, zangvogels, over hersenritmes. Het is erg belangrijk voor onze organisatie om samen te werken met andere disciplines omdat taal nauw verwant is aan evolutionair oudere processen, omdat het later ontstaan is bovenop meer algemene systemen in de hersenen. Er is altijd communicatie geweest tussen dieren – wat wij taal noemen is slechts een zeer speciale en verfijnde variëteit ervan.

In de onderzoeksgroep van Jeffrey Binder wordt onderzocht hoe concepten zijn gerepresenteerd in de hersenen. Binder heeft tijdens SNL2014 inspirerend werk van collega’s gezien die onderzochten hoe woorden gecombineerd worden. ‘Er zijn verschillende manieren om dat te doen. De eerste is dat eigenschappen van elk van twee verschillende woorden worden gecombineerd tot een nieuw woord dat beide eigenschappen heeft, bijvoorbeeld ‘zebravink’: dat is een vink met zebrastrepen. De tweede manier is dat twee verschillende woorden samen worden gevoegd omdat ze een bepaalde relatie met elkaar hebben. Maar de woorden blijven verwijzen naar twee aparte concepten, bijvoorbeeld in het hypothetische geval van een ‘vinkadelaar’: een adelaar die op vinken jaagt. Ik denk dat deze twee manieren van het combineren van woorden uitgevoerd worden door verschillende systemen in de hersenen. ‘

Katrien Segaert is werkzaam als post-doc in het Neurobiology of Language department van Peter Hagoort en dit is haar derde SNL editie. ‘Wat me opviel is dat de conferentie steeds groter en het publiek breder en diverser wordt. Dat maakt de conferentie steeds leuker voor mij’. Katrien presenteerde dit jaar een poster over hersenoscillaties tijdens grammaticale verwerking. ‘Er waren bij deze editie nog verschillende andere posters over dit onderwerp – een stuk meer dan bij eerdere edities – dus de interesse in deze onderzoeksvraag leeft. Met de onderzoekers die ik tijdens de postersessies heb leren kennen, had ik interessante en diepgaande discussies over allerlei verschillende analysetechnieken. Een zeer waardevolle ervaring!’

testOok Peter Hagoort presenteerde een poster. Meestal doen senior onderzoekers dat niet zelf, maar Peter vindt dat iedereen zijn onderzoek moet kunnen presenteren op meerdere wijzen, onder andere als poster. ‘Het was leuk omdat er een discussie ontstond met meerdere vooraanstaande collega’s over het ‘unificatie concept’, dat centraal staat in mijn theorie over de neurobiologie van taal.’

Roel Willems, senior onderzoeker in het Neurobiology of Language department van Peter Hagoort vond de lezing van Pim Levelt heel interessant. ‘Het is goed om soms eens een historisch perspectief in te nemen en daarvan iets op te steken voor ons eigen werk.’

Antje Meyer is mededirecteur van het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek in Nijmegen en hoofd van het Psychology of Language departement. Dit jaar was zij voor het eerst op een SNL conferentie. ‘Een verschil met andere conferenties waar ik ben geweest, is dat je ziet dat er hier veel jonge mensen zijn die heel anders nadenken over taal. Toen wij 30 jaar geleden begonnen, waren we veel meer beinvloed door linguistische theorieen: taal doet dit volgens Chomsky, dus dit dienen we te testen. Dat is nu niet meer zo. Het onderzoek van nu komt voort uit de biologie. Je bekijkt eerst wat verschillende hersengebieden eigenlijk doen en vervolgens ga je pas kijken wat dat met taal te maken heeft. Ik denk dat je uiteindelijk beide benaderingen nodig hebt.’

Jolien Francken is promovenda in het Neurobiology of Language Department van Peter Hagoort