Eind juli presenteerden David Peeters en ik, Evelien Heyselaar, ons onderzoek op de 36e jaarlijkse conferentie van de Cognitive Science Society. De conferentie was dit jaar in Quebec (Canada).

Het doel van de conferentie was om interdisciplinaire samenwerking binnen de cognitieve wetenschappen te promoten. Dat leidde ertoe dat de conferentie gevuld was met presentaties van onderzoekers die op uiteenlopende manieren iets met cognitie te maken hadden. Op één avond werd er bijvoorbeeld een lezing gegeven door linguist Ray Jackendoff, gevold door een motiverende presentatie door RoboCup maker Tomoichi Takahashi, over de toekomst van interactie tussen mensen en robots.

De interactie tussen wetenschappers met zulke verschillende achtergronden was erg verfrissend, omdat interdisciplinair onderzoek zich voor ons meestal beperkt tot een combinatie van psychologie en linguistiek en misschien de genetische invloeden op (psycho)linguistiek. De mogelijkheid om je over je onderzoek te discussieren met onderzoekers met een hele andere achtergrond helpt je om vanuit een ander perspectief naar je werk te kijken. Bovendien kom je erachter dat jouw werk ook invloed kan hebben op een heel ander wetenschapsgebied, zonder dat je daar ooit bij stil hebt gestaan.

Om iedereen goed voor te bereiden op zo’n mengelmoes van wetenschappers, was de eerste dag van de conferentie gevuld met workshops en discussies tussen experts. De dagen daarna waren gevuld met powerpoint- en poster presentaties. Die waren niet gesorteerd op thema, zoals op de meeste conferenties wel het geval is. De bedoeling hiervan was om mensen aan te moedigen om naar een praatje te luisteren of bij een poster te gaan kijken die qua onderwerp misschien niet direct aansloot bij hun eigen onderzoek.Evelien Ikzelf presenteerde mijn werk op een poster, en de onderzoekers die naar me toe kwamen hadden inderdaad veel verschillende achtergronden. Hierdoor werd ik steeds geconfronteerd met een heel ander perspectief op mijn werk en moest ik me daaraan aanpassen. Dat was zeker een goede voorbereiding op het schrijven van een artikel over mijn experiment!

David gaf een van de presentaties, over hoe de relatieve nabijheid van objecten taalgebruik beinvloedt. Ook al hadden de andere presentaties in zijn sessie niets met taal te maken, had het publiek toch veel vragen en opmerkingen over zijn onderzoek. Zelfs nadat de sessie was afgelopen was David te druk met vragen beantwoorden om even met mij te praten over hoe hij dacht dat zijn presentatie gegaan was.

David

Alles bij elkaar was de conferentie een uitstekend platform voor mij om mijn onderzoek te laten zien aan de rest van de wereld. Met een publiek dat uiteenloopt van experts in jouw vakgebied tot onderzoekers die er niets vanaf weten maar wel geinteresseerd zijn, helpt de conferentie je om jezelf te realiseren hoe jouw onderzoek past in de grote puzzel van de wetenschap.

Voor meer informatie, kijk op de website van de cognitive science society.

Evelien Heyselaar is promovenda in het Neurobiology of Language departement van Peter Hagoort.

Advertenties