De International Workshop on Language Production (IWOLP) is een tweejaarlijkse conferentie waar onderzoekers over de hele wereld samenkomen om de resultaten van hun onderzoek naar het spreken van taal (‘taalproductie’) te delen met anderen. Dit jaar was de conferentie in Geneve (Zwitserland), van 16 tot 18 juli. De taalproductie onderzoekers van het Neurobiology of Language Departement waren goed vertegenwoordigd tijdens deze workshop.

'Lake Geneva' by Travis Wise
Lake Geneva‘ by Travis Wise

Dan Acheson was uitgenodigd om een van de hoofdlezingen te geven, getiteld “Monitoring and Control in Language Production”. Tot voor kort bestudeerden onderzoekers taal enerzijds en de executieve functies van het brein anderzijds als twee individuele processen in het brein. Dan besprak tijdens zijn lezing hoe hij probeert deze twee functies van het brein bij elkaar te brengen. Hij besprak verschillende experimenten die hij samen met zijn studenten en collega’s heeft uitgevoerd, en stipte hierbij zowel de successen als de mislukkingen aan. Dat laatste bood de mogelijkheid om samen met de andere onderzoekers op de conferentie te discussieren over de valkuilen die voorkomen bij het interpreteren van resultaten in de cognitieve neurowetenschappen.

Naast Dan waren er ook nog twee promovendi aanwezig op de conferentie. Matthias Franken en Jolien ten Velden gaven beiden een posterpresentatie aan de hand waarvan zij hun onderzoek uitlegden aan andere wetenschappers. De poster van Matthias ging over zijn MEG (magneto-encefalografie) experiment, waarin hij onderzocht hoe het terugluisteren van je eigen spraak taalproductie beïnvloedt. Jolien presenteerde de resultaten van haar fMRI (functional magnetic resonance imaging) experiment, waarin zij onderzocht of we dezelfde hersengebieden gebruiken voor het oplossen van conflicterende informatie in taalproductie als in andere cognitieve processen. Beide posters trokken veel publiek, wat leidde tot interessante en inspirerende discussies.

Dan, Matthias en Jolien vonden de workshop een groot succes; ze hebben er veel ideeen opgedaan waarmee ze nu weer aan de slag kunnen in Nijmegen.

Advertenties