Tijdens face-to-face communicatie gebruiken sprekers verschillende middelen om bepaalde informatie in hun boodschap te benadrukken. Op verbaal niveau kan je bijvoorbeeld gebruik maken van intonatie (in de zin “de man schopte de voetbal” kun je door middel van toonhoogte en volume het accent leggen op ‘de man’ of op ‘de voetbal’) of je kunt informatie verplaatsen naar een prominente plek in de zin (het was de voetbal waartegen de man schopte). We kunnen daarnaast ook gebruik maken van non-verbale middelen, zoals handgebaren en gezichtsuitdrukkingen. Maar hoe gebruiken luisteraars al die informatie om een boodschap te begrijpen? Wij hebben onderzocht hoe luisteraars intonatie en handgebaren integreren met wat een spreker zegt, door de hersenactiviteit van luisteraars te meten terwijl ze keken en luisterden naar een spreker op video.

'Statuesque Obama' by Steve Jurvetson
Statuesque Obama‘ by Steve Jurvetson

De resultaten wijzen erop dat een boodschap gemakkelijker begrepen wordt wanneer deze vergezeld wordt door intonatie of een ‘beat gesture’ (een kleine, simpele, ritmische handbeweging, vaak gerelateerd aan het ritme van de spraak waar het gebaar bij gemaakt wordt)dan wanneer een boodschap zonder intonatie en zonder ondersteunende gebaren wordt gepresenteerd. Daarnaast wordt het begrijpen van een boodschap meer bevorderd door een ‘beat gesture’ dan door andere – niet ritmische – handbewegingen, wat suggereert dat de ritmische handbewegingen een unieke rol spelen in het helpen van luisteraars om de boodschap te begrijpen.

Mingyuan Chu is als post-doc werkzaam in het Neurobiology of Language department van Peter Hagoort

Advertenties