Op zondag 16 februari 2014 houdt Prof. Dr. Peter Hagoort de derde Paradisolezing in de serie Science of Fiction. Zijn lezing is getiteld: ʻDe magie van het talige breinʼ. Peter Hagoort is hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het thema van de Paradisolezingen van 2014 is ‘Science of fiction: zin en onzin van wetenschap in films’. In films – met name in het genre science fiction – worden soms verbluffende wetenschappelijke vergezichten en technologische hoogstandjes getoond. Ook buiten het specifieke genre van science fiction wordt in films gerefereerd aan de wetenschap. In hoeverre is wat wij te zien krijgen op het witte doek ook werkelijk mogelijk? Hoeveel ʻechteʼ wetenschap zit er in fictie? En hoe ziet de toekomst er uit? In de nieuwe serie Paradisolezingen worden de zin en onzin van wetenschappelijke thema’s in speelfilms door acht topwetenschappers belicht.

Peter Hagoorts lezing zal gaan over taal en de hersenen. Nog voordat kinderen in staat zijn de veters van hun schoenen te strikken, zijn ze al in staat complexe taaluitingen te produceren en te begrijpen. Dit komt omdat het menselijk brein op het leren van taal is toegesneden. Tegelijkertijd zijn er enorme verschillen tussen de meer dan 7000 talen die vandaag de dag in de wereld worden gesproken. Ook zijn er grote verschillen tussen de sprekers van een taal onderling. Ons brein stelt ons in staat met al die verschillen om te gaan en de boodschap te begrijpen. In zijn lezing in Paradiso gaat Peter Hagoort in op een aantal aspecten van taal: wat leren versprekingen ons over taal? Hoe hangen taal en bewustzijn met elkaar samen? Wat zijn we, dankzij onderzoeksmethoden om hersenwerking in beeld te brengen, te weten gekomen over het menselijk taalvermogen?

De Paradisolezingen worden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso, met steun van de vereniging van universiteiten VSNU, science center NEMO, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de VPRO.

De lezingen vinden plaats op zondagochtenden van 11.00 tot 12.00 uur in Paradiso, Weteringschans 6 te Amsterdam. Na afloop van de lezing is er tot 13.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie tussen spreker en publiek. Toegangskaarten kosten € 11,- per persoon. Vrienden van V&S en VPRO-leden betalen € 9,-; studenten € 5,-. Informatie en kaartverkoop: Verstegen & Stigter, t. 020 623 54 51 of http://www.verstigt.nl.