De hersenen en genen van linkshandigen zijn écht anders dan die van rechtshandigen. Toch zijn zij vrijwel nooit proefpersoon bij wetenschappelijk onderzoek. Roel Willems en collega’s van het Nijmeegse Donders en Max Planck Instituut pleiten daarom voor meer onderzoek naar juíst linkshandigen in Nature Reviews Neuroscience. Het artikel verschijnt op 12 februari online.

roel_willems_grafiek
Figuur 1. Werkwoorden die handelingen uitdrukken (‘schrijven’, ‘gooien’) hebben tegenovergestelde effecten in de motorische hersenschors van links- en rechtshandigen. Dit figuur is afkomstig uit het artikel dat Nature Reviews Neuroscience op 12 februari publiceerde.

Linkshandigen zijn zelden proefpersoon voor hersen- of genetisch onderzoek omdat de verschillen met rechtshandigen ruis veroorzaken in het eindresultaat. Maar linkshandigen maken zo’n tien procent uit van de totale bevolking én hun hersenen en genen bevatten interessante informatie over de functies van de beide hersenhelften en een aantal psychiatrische aandoeningen. ‘Juist vanwege de ruis die zij veroorzaken is onderzoek naar linkshandigen interessant’, vindt neurowetenschapper Roel Willems van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit. Met het opiniestuk wil hij collega-onderzoekers oproepen om linkshandigen niet langer uit te sluiten van deelname aan studies.

‘Een van onze studies uit 2009 laat duidelijk zien waarom onderzoek naar linkshandigen essentieel is’, aldus Willems. ‘Volgens de boeken zit gezichtsherkenning in de rechterhersenhelft. Ons onderzoek liet zien dat hetzelfde proces bij linkshandigen in beide hersenhelften plaatsvindt, maar met hetzelfde eindresultaat. Dat is een fundamenteel verschil. Wie weet verwerken linkshandigen nog meer belangrijke informatie op een andere manier. Het minieme onderzoek daarnaar is volgens mij echt een gemiste kans voor de neurowetenschap.’

Voor genetisch onderzoek geldt volgens Willems hetzelfde. Schizofrene en psychotische patiënten hebben hogere kans om linkshandig te zijn. Tot nu toe wordt er weinig gedaan met die informatie om de genetische links met de betreffende aandoeningen op te helderen. ‘Databases zonder linkshandigen zijn niet representatief voor de populatie. Juist in deze tijd, waarin veel grote genetische databases worden opgezet, is het negeren van linkshandigen onverstandig’, zegt Willems. Naast het schrijven van een opiniestuk zetten Willems en collega’s bij het Nijmeegse MaxPlanck Instituut momenteel de website www.mpi.nl/handedness op, waar ze linkshandigen stimuleren om mee te doen aan onderzoek.

roel_willems
Figuur 2. Links- en rechtshandigen hebben verschillende manieren om zich handelingen voor te stellen. Linkshandigen doen dat met de rechter hersenhelft, en rechtshandigen andersom. Deze afbeelding is afkomstig uit het artikel dat Willems en collega’s in 2009 publiceerden in Frontiers in Human Neuroscience.

Bron: ru.nl