Miriam
Miriam krijgt haar bul uitgereikt door haar promotor Peter Hagoort na de succesvolle verdediging van haar proefschrift

Afgelopen dinsdag 22 oktober verdedigde Sarah Dolscheid haar proefschrift getiteld ‘High pitches and thick voices: The role of language in space-pitch associations’. Sarah onderzocht ruimtelijke metaforen (bijvoorbeeld ‘een hoge toon’) in verschillende talen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die verschillende metaforen gebruiken voor tonen in hun taal ook verschillend denken over tonen. Maar is het ook echt onze taal die in de eerste plaats de associaties tussen ruimte en tonen creëert? Benieuwd naar het antwoord? Op hettaligebrein.nl stond al eerder een stukje over Sarahs onderzoek.

Een dag later, op woensdag 23 oktober, was het de beurt aan Miriam Kos. Haar proefschrift ‘On the waves of language – Electrophysiological reflections on semantic and syntactic processing’ gaat over hoe de hersenen grammatica en betekenisaspecten van zinnen verwerken. En gebeurt dat bij iedereen op dezelfde manier? Gezonde taalgebruikers kregen zinnen te lezen terwijl de elektrische activiteit op de schedel via elektrodes gemeten werd (elektroencephalografie; EEG). Uit haar onderzoek blijkt dat conflicten tussen grammatica en betekenis (bijvoorbeeld “Fred eet een restaurant” of “Fred eet in een boterham”) als betekenisfouten te kunnen worden waargenomen. Verder laat haar onderzoek zien dat gezonde taalgebruikers variëren in de manier waarop zij betekenisfouten verwerken, wat terug te zien is in verschillende EEG-patronen. Ten slotte vond ze een relatie tussen een bepaalde veel voorkomende genetische variant van het gen CNTNAP2 en de EEG patronen voor de verwerking van grammaticale aspecten van de zin. Hiermee wordt bevestigd dat genetische factoren een rol spelen bij de hersenprocessen betrokken bij taalverwerking.

Advertenties