Lees hier het eerste deel van Alina’s onderzoek naar taal en autisme.

slide13Een van de kenmerken van mensen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) die het vaakst genoemd wordt, is dat ze niet in staat zijn om emoties te herkennen in gezichtsuitdrukkingen. In de jaren ’80 werden de eerste studies die gedaan om dit nader te onderzoeken. Deze studies keken echter alleen naar het percentage correcte antwoorden van kinderen met en zonder ASS. Recentelijk wordt er ook gekeken naar de hersenactiviteit van mensen met en zonder ASS bij het zien van gezichten.

Hieruit bllijkt dat zowel mensen met ASS als mensen zonder de stoornis naar objecten kijken ongeveer dezelfde gebieden in het brein actief zijn. Maar dit is niet het geval wanneer ze gezichten bekijken. Mensen zonder ASS vertonen dan hogere hersenactiviteit in een hersengebied dat gespecialiseerd is in het verwerken van gezichten (‘fusiform face area’ of ‘FFA’ genoemd). Mensen met ASS daarentegen vertonen een veel lagere activiteit in dit hersengebied. Dit lijkt te bevestigen dat mensen met ASS moeite hebben om emoties te herkennen in gezichten.

Maar zo simpel is het niet! In recente studies die gebruik maken van technieken om oogbewegingen te registreren werd onderzocht welke delen van het gezicht de meeste aandacht krijgen. Het blijkt dat mensen zonder ASS bij het zien van een gezicht het langst naar de ogen kijken en ook een klein beetje naar de mond. Dit zijn namelijk de delen van het gezicht die de meeste informatie geven over emotionele uitdrukkingen. Wanneer mensen met ASS een gezicht te zien krijgen, kijken ze even lang naar alle onderdelen van het gezicht en focussen ze maar een klein beetje meer op de mond. Dat ze emotionele uitdrukkingen van een gezicht niet herkennen komt dus niet doordat ze dat niet kunnen, maar doordat ze naar de verkeerde aspecten kijken! Als je alleen kijkt naar de pogingen waarbij mensen met ASS wel naar de ogen keken, blijken ze net zo goed te zijn in het herkennen van gezichtuitdrukkingen als mensen zonder ASS.

Als kijken naar de ogen mensen met ASS helpt om emotionele uitdrukkingen beter te herkennen, waarom doen ze dat dan niet? Wij hopen dat toekomstig onderzoek hier een antwoord op zal geven.

In mijn eigen onderzoek bekijk ik hoe mensen met ASS emotie in taal verwerken. We weten vrij goed hoe emotionele taal verwerkt wordt doordat we mensen zonder autisme hebben onderzocht: wanneer ze een snelle stroom woorden te zien krijgen, merken zij emotionele woorden eerder op dan niet-emotionele woorden. Bovendien herkennen ze emotionele woorden sneller en ze onthouden ze beter vergeleken met niet-emotionele woorden. Een aantal recente studies met ASS patienten laten zien dat mensen met ASS niet deze verhoogde aandacht en een beter geheugen hebben voor emotionele woorden. Ik wil onderzoeken hoe dit precies zit en bekijken wat de neurale mechansmen zijn die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van emotionele taal in ASS.

Alina Lartseva is promovenda in het Neurobiology of Language department van Peter Hagoort.

Advertenties