'Global Panorama - Oculus Rift' by Sergey Galyonkin
‘Global Panorama – Oculus Rift’ by Sergey Galyonkin

Hoe kun je onderzoeken hoe iemand reageert als zijn gesprekspartner plotseling steeds sneller gaat praten? Of wat als zijn gelaatstrekken opeens veranderen tijdens een gesprek? Het is als wetenschapper moeilijk om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, omdat daar een bijna onmogelijk experiment voor nodig is.

In de echte wereld zou het behoorlijk lastig zijn om zoiets na te bootsen. Veel gemakkelijker is het om dit te doen in het ‘Virtual Reality Lab’. Hier kun je experimenten ontwerpen zonder rekening te hoeven houden met de beperkingen van de ‘echte wereld’. Je kunt bijvoorbeeld de illusie wekken dat het lichaam van de proefpersoon er niet is: als de proefpersoon naar beneden kijkt ziet hij niet zijn eigen lichaam, maar een lege ruimte en hij ziet ook zijn handen niet als hij deze voor zich omhoog houdt. Dit is veel realistischer en daardoor overtuigender dan om bijvoorbeeld het lichaam van de proefpersoon te verstoppen achter een gordijn. Op deze manier is het onderzoek meer waarheidsgetrouw en leidt tot resultaten die beter te generaliseren zijn naar wereld buiten het laboratorium. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de invloed van gebaren in een gesprek in het Virtual Reality Lab.

Een andere mogelijkheid is dat je in Virtual Reality een proefpersoon een gesprek kunt laten voeren met een virtueel persoon (avatar). Het grote voordeel hiervan is dat we met behulp van de computerprogramma’s van het Virtual Reality Lab alles wat deze avatar doet of zegt precies kunnen bepalen. Denk bijvoorbeeld aan de intonatie en de snelheid van spreken. Dit is veel gemakkelijker dan een echt persoon te trainen om voor iedere proefpersoon die we willen testen precies met dezelfde intonatie en snelheid te spreken. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de resultaten veel nauwkeuriger zijn.

De Virtual Reality wereld is driedimensionaal en daardoor voelt het alsof alles echt is. Ook al weten we dat we in een computerwereld zitten, het voelt toch alsof het echt is. Onze hersenen reageren in het Virtual Reality Lab net als in de echte wereld. Dit biedt ons onbeperkte mogelijkheden om experimenten te verzinnen en uit te voeren.

Evelien Heyselaar is MSc student in het Neurobiology of Language Department van Peter Hagoort

Advertenties