By picdream
By picdream

Wat gebeurt er op dit moment in je hersenen dat ervoor zorgt dat je deze zin kunt lezen en begrijpen – zonder enige moeite? Er gebeurt heel veel tegelijk en de snelheid waarmee deze processen plaatsvinden (milliseconden) maakt taal een bijzonder indrukwekkende vaardigheid. Het ene moment hoor je een geluid of zie je een paar letters, het volgende moment heb je de boodschap begrepen. Daarnaast ben je in staat de informatie uit die boodschap op meerdere manieren te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld iemand anders vertellen over de woorden die je gelezen of gehoord hebt.

In mijn promotieonderzoek probeer ik te begrijpen wat voor hersenprocessen hieraan ten grondslag liggen en welke hersengebieden een rol spelen. Ik onderzoek wanneer de processen plaatsvinden en hoe ze met elkaar in verband staan. Wat me bijvoorbeeld fascineert, is hoe de hersenen het voor elkaar krijgen losse woorden met elkaar de combineren tot een betekenisvolle, correcte zin.

Hoewel de hersenen verantwoordelijk zijn voor het verwerken van taal, hebben onze genen een indirecte invloed op hoe onze hersenen werken. Daarom ben ik van plan ook te onderzoeken wat de invloed van genen op taalverwerking is.

Nietzsche Lam is promovenda in het Neurobiology of Language department van Peter Hagoort. 

Advertenties