By Alfredo Castilla
By Alfredo Castilla

Zijn spreken en luisteren heel verschillend of hebben ze toch wat met elkaar gemeen? In fMRI onderzoek dat is uitgevoerd in onze onderzoeksgroep hebben we vastgesteld dat spreken en luisteren de herseninfrastructuur voor één zeer cruciaal taalproces delen. Dat taalproces is syntactische verwerking, m.a.w. het bepalen van de grammaticale relaties tussen de verschillende woorden in de zin.

Bij taalproductie construeert de spreker de syntactische structuur van de zin waarmee zij haar boodschap duidelijk maakt. Bij taalbegrip komt deze zin bij de luisteraar binnen en moet de luisteraar de syntactische structuur van de zin ontrafelen om de boodschap van de zin te kunnen afleiden. Syntactische verwerking tijdens spreken en luisteren blijkt op een gedeeld neurobiologisch systeem te steunen. Dit systeem omvat verschillende hersenregio’s waaronder de left inferior frontal gyrus en de left middle temporal gyrus.

De uitkomst van ons onderzoek heeft belangrijke implicaties voor cognitieve theorieën over syntactische verwerking. Syntactische verwerking wordt namelijk traditioneel apart bestudeerd voor spreken en luisteren, dikwijls vanuit een achterliggende gedachte dat dit op twee aparte systemen steunt. De resultaten van ons onderzoek daarentegen ondersteunen theoretische argumenten dat er een gedeeld cognitief systeem is voor syntactische verwerking tijdens spreken en luisteren.  Dit onderzoek is gepubliceerd in Cerebral Cortex.

Katrien Segaert is als post-doc werkzaam in het Neurobiology of Language department van Peter Hagoort

Advertenties