'Business man pointing' by kev-shine
Business man pointing‘ by kev-shine

Een van de belangrijkste functies van taal is dat het ons de mogelijkheid geeft om te verwijzen naar de dingen en mensen in de wereld om ons heen. Dit komt niet alleen van pas wanneer je op het terras voorbijgangers bespreekt (“moet je dát kapsel zien”), maar heeft ook al menig mensenleven gered (“kijk uit, een neushoorn!”). Taal komt hierin zelden alleen; het wordt vaak gecombineerd met een perfect getimede wijsbeweging. Zo maken taal en gebaar het mogelijk om de aandacht van je gesprekspartner te vestigen op een deel van de werkelijkheid naar keuze.

Hoe het kan dat wij als mensen verwijzen naar elkaar en naar dingen in de wereld wordt al eeuwenlang bestudeerd. Bekende filosofen zoals Wittgenstein en Russell braken zich het hoofd er al over. Vandaag de dag is het mogelijk om te kijken naar wat er in de hersenen gebeurt wanneer iemand verwijst naar de dingen om zich heen. Een centrale vraag hierbij is hoe het brein het kijken naar een object coördineert met het produceren van taal en het maken van een wijsgebaar. Dit onderzoek onderstreept dat menselijke communicatie bestaat uit veel meer dan taal alleen.

David Peeters is promovendus in het Neurobiology of Language department van Peter Hagoort. Hij werkte mee aan de Taalcanon en doet ook onderzoek met behulp van smartphone apps.

Advertenties