taalcanon
Bron: taalcanon.nl

Taal is iets dat veel mensen aanspreekt. Toch zijn veel inzichten uit de taalwetenschap bij het grote publiek onbekend. Met een taalcanon hopen drie verenigingen voor taalkundigen – Anéla, AVT en LOT – bij te dragen aan de popularisering van de taalwetenschap, en aan verdieping van de kennis over taal bij een breed publiek. Centraal staat de vraag: Wat zou iedereen willen weten over taal en taalwetenschap?

Het doel van de taalcanon is inzichten over taal onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Op deze website zijn lemma’s te vinden uit allerlei deelgebieden van de taalwetenschap, geschreven door experts. De website biedt een platform voor discussie tussen taalwetenschappers en het lezerspubliek. Daarnaast streven wij naar een vruchtbare kruisbestuiving tussen verschillende disciplines van de taalwetenschap.

De taalcanon is er ook in boekvorm: Marianne Boogaard en Mathilde Jansen (red.): Alles wat je altijd al had willen weten over taal. De taalcanon. J.M. Meulenhoff, november 2012.

Bron: taalcanon.nl